این برخورد در احیای مناطق تاریخی و سنتی بسیار موثر است.باید میان بافت اجتماعی و فضای شهر توازنی ایجاد کرد. به اتکای همین بافت اجتماعی تثبیت شده و ریشه دار میتوان خیانهای محله و شهر را به گونه ای مجهز کرد که برای حفظ محیط و رفاه و بازتاب فرهنگ آن جامعه و محل باشد.

 

 

© 2015 karnoweb.com. All Rights Reserved
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت صنعت کالا میباشد.